Year End Party 2023 Cùng CBNV 2 Miền Nam Bắc

02/02/2024 - 11:33
23

Tổng giám đốc Trần Hoàn Sinh trao quà tết cho CBNV Miền Bắc

Tổng giám đốc Trần Hoàn Sinh trao quà tết cho CBNV Miền Bắc

 

Tổng giám đốc Trần Hoàn Sinh trao quà tết cho CBNV Miền Nam

 

Tổng giám đốc trao bằng khen cho CBNV lao động tiên tiến Miền Bắc
Tổng giám đốc trao bằng khen cho CBNV lao động tiên tiến Miền Bắc

 

Tổng giám đốc trao bằng khen cho CBNV đạt thành tích xuất sắc chi nhánh Miền Nam

 

Tổng giám đốc trao bằng khen cho CBNV gắn bó lâu năm tại chi nhánh miền Nam