Thuốc uốn K.Wave

Thuốc uốn K.Wave

Thông tin

 
Bộ sản phẩm chuyên nghiệp dùng trong các Salon.

  • Công nghệ thio-technology đảm bảo không bị quá thời gian gợi ý.
  • Thành phần chữa hợp chất Keravis Active Care Complex xâm nhập vào lớp biểu bì tóc, làm cho tóc khỏe hơn từ bên trong. Tóc khỏe gấp 3 lần.
  • Kết quả: Lọn xoăn hoàn hảo và tóc khỏe gấp 3 lần

 

Hướng Dẫn

Dùng thuốc uốn trước như trong tờ hướng dẫn sử dụng, sau đó định hình tóc bằng thuốc định hình tóc.

Bộ sản phẩm bao gồm thuốc uốn (80ml) + thuốc định hình tóc (100ml)

0: Tóc siêu khỏe

1: Tóc tự nhiên

2: Tóc yếu

Dung Lượng
80ml + 100ml