Thuốc nhuộm vĩnh cửu Superlative không Ammonia

Thuốc nhuộm vĩnh cửu Superlative không Ammonia

Thông tin

Sản phẩm có 52 mã màu, với mỗi một mã màu, hoạt
động tạo màu trên tóc là do sự kết hợp của các chất
tạo màu qua quá trình oxy hóa. Các chất này nằm trong
một nền kem đặc biệt với độ pH cơ bản do sản phẩm có
chứa nồng độ ethanolamine thích hợp.

Để tránh các phản ứng trên da và tóc, tất cả mã màu
đều được bổ sung các chất giữ ẩm và bảo vệ và không
chứa para-phenylenediamine, một chất thường gây ra
phản ứng viêm da tiếp xúc

Hướng Dẫn

Kem nhuộm chỉ lên màu khi được pha trộn với kem oxy trợ
nhuộm chứa nồng độ Hydrogen peroxide (H2O2) chuẩn
và ổn định, có sẵn 3 loại khác nhau (20, 30 và 40 V) theo
kết quả mong muốn. Ngoài ra, kết quả màu không chỉ
phụ thuộc vào nồng độ hydro peroxide, mà còn phụ
thuộc vào độ pH kiềm của hỗn hợp thuốc nhuộm và kem
trợ nhuộm sau khi pha trộn, thúc đẩy hoạt động oxy hóa
của phân tử.

Dung Lượng
100ml