Bộ tẩy PERFORMACE đậm đặc

Bộ tẩy PERFORMACE đậm đặc

Thông tin

Là loại bột tẩy truyền thống, mịn, ít bụi;
được pha với Oxy Ready khi sử dụng
để tạo ra một hỗn hợp phù hợp nhất,
có thể áp dụng cho tất cả các kỹ
thuật. Bột tẩy Performance Tech cũng
đã thông qua các thử nghiệm nghiêm
ngặt đối với các phản ứng của tóc và
da, do đó, có thể sử dụng bột tẩy này
cùng các loại kem oxy trợ nhuộm Ready
(10, 20, 30, 40 V) tùy theo mục tiêu mong
muốn, tạo ra được một hỗn hợp mịn,
đặc, không nhỏ giọt, nở hoặc bị khô
trong thời gian sử dụng

Hướng Dẫn

Tỉ lệ pha trộn Bột tẩy-Oxy là 1-2
Thời gian chờ: 15 – 60 phút tùy theo cấu
trúc tóc, loại oxy được sử dụng và cấp
độ nâng sáng mong muốn.
Phù hợp với:
Tẩy mạnh tóc khỏe, tự nhiên.
Tẩy hoặc loại bỏ màu trên tóc đã nhuộm
nhưng không quá mảnh.

Dung Lượng
40gr/500gr