Thuốc dập uốn

Thuốc dập uốn

Thông tin

Dung dịch định hình đóng vai trò quan trọng trong quá trình uốn tóc.

Hướng Dẫn

Tra thuốc đều lên toàn bộ phần tóc đã cuốn lô, thời gian chờ từ 5 – 15 phút, sau đó xả sạch, sấy khô và tạo kiểu.

Dung Lượng
1000ml