Sáp trong K.Style tạo kiểu cứng

Sáp trong K.Style tạo kiểu cứng

Thông tin

kst_pro_550 kst_pro_551

  • Công thức chủ yếu dựa vào nước.
  • Bóng sáng, tạo kiểu ấn tượng.
  • Độc lập và rõ ràng hiệu quả với kiểm soát linh hoạt.
  • Không gây bết tóc, hiệu ứng tóc ướt tự nhiên.
  • Dễ dàng loại bỏ mà không để lại sản phẩm dư thừa.

Hiệu quả giữ nếp: 3/5

Tạo kiểu: Dùng cho mọi loại tóc.

Hương cam và đào.

Hướng Dẫn

Hướng dẫn tạo kiểu:

  • Sáp trong K.Stle tạo kiểu cứng những lọn tóc tự nhiên, cố định linh hoạt. Với hiệu ứng lưu giữ giúp giữ nếp tóc cả khi tóc bị ẩm trở lại.

Hướng dẫn sử dụng:

  • Dùng trên tóc ướt hoặc khô.
Dung Lượng
100ml