Sáp mờ K.Style tạo kiểu cứng cho tóc dày

Sáp mờ K.Style tạo kiểu cứng cho tóc dày

Thông tin

kst_pro_553 kst_pro_554

  • Độc lập, định hình và cố định dáng tóc.
  • Hiệu ứng mờ huyền ảo.
  • Tạo kiểu theo khuôn.
  • Kiểm soát kiểu tóc tốt với tóc dày.
  • Không làm nặng tóc.

Hiệu quả giữ nếp: 3/5

Tạo kiểu: Dùng cho mọi loại tóc.

Hương tự nhiên của quả lựu.

Hướng Dẫn

Hướng dẫn tạo kiểu:

  • Làm rồi tóc lên! Dùng một lượng nhỏ Sáp tạo kiểu, xoa đều lên tay và bới tóc lên. Hãy để tóc được chuyển động tự do.

Hướng dẫn sử dụng:

  • Dùng một lượng nhỏ lên tóc khô.
Dung Lượng
100ml