Sản phẩm hỗ trợ phục hồi và dưỡng tóc trong quá trình nhuộm MIDOLLO  CARE BOOSTER

Sản phẩm hỗ trợ phục hồi và dưỡng tóc trong quá trình nhuộm MIDOLLO CARE BOOSTER

Thông tin
  • Care Boosters được thiết kế cho dịch vụ làm mới màu nhuộm, là cầu nối hỗ trợ giữa quá trình nhuộm màu, đồng thời nuôi dưỡng chăm sóc tóc.
  • Hiệu quả mang đến cho mái tóc sự nuôi dưỡng hoàn hảo nhất trong suốt quy trình nhuộm tóc
Hướng Dẫn
  • Công thức màu nhuộm và Oxy trợ nhuộm vẫn được pha trộn theo tỉ lệ 1:1.5 áp dụng nhuộm cho phần tóc mới mọc lại.
  • Sau đó kem nhuộm mới được pha trộn với Care Booster  và Oxy trợ nhuộm áp dụng nhuộm cho phần thân và ngọn tóc theo tỉ lệ pha trộn: 1:2:2
  • Thời gian tác động tối thiểu 10 phút. Thời gian tác động tốt nhất nên khoảng 10-20 phút cho phần thân và ngọn tóc.
Dung Lượng
60ml