Oxy trợ nhuộm Gloss 1000ml

Oxy trợ nhuộm Gloss 1000ml

Thông tin

cgl_pro_003 cgl_pro_005
Oxy trợ nhuộm dành riêng cho màu nhuộm Gloss bán vĩnh cửu tông trên tông.

  • Bảo đảm kết quả màu nhuộm đẹp. Oxy trợ nhuộm màu bán vĩnh cửu 6V.
  • Không nâng sáng tóc tự nhiên.
  • Bền màu.

Oxy Gloss bao gồm 2 loại: 6V và 9V

Hướng Dẫn

Cả 2 loại oxy đều được pha với tỷ lệ 1:2

Dung Lượng
1000ml