Oxy trợ nhuộm Collage 1000ml

Oxy trợ nhuộm Collage 1000ml

Thông tin

col_pro_011

Kem trợ nhuộm Oxy có mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu.

Volumes: 10V (3%), 20V (6%), 30V (9%), 40V (12%)

  • Công thức cân bằng duy trì nồng độ đậm đặc lâu hơn
  • Chứa Boswellia, thành phần tự nhiên giúp giảm những kích ứng do nồng độ PH cao gây ra.
Hướng Dẫn
  • 10 Vol (3%): Nâng sáng 0 cấp độ. Đưa tối đa hạt màu vào trong tóc.
  • 20 Vol (6%): Dùng phủ bạc. Nâng sáng thêm 1 cấp độ.
  • 30 Vol (9%): Nâng thêm 2 cấp độ.
  • 40 Vol (12%): Nâng thêm 3 cấp độ.
Dung Lượng
1000ml