Oxy trợ nhuộm Chroma không Amonia

Oxy trợ nhuộm Chroma không Amonia

Thông tin

Dạng kem dễ trộn và dùng, đảm bảo hiệu quả tối ưu.

  • Công thức chứa Betafin, thành phần được chiết xuất từ betaine tự nhiện có chức năng nuôi dưỡng tóc và thành dưỡng chất bào vệ tóc và da dầu.

Bao gồm 2 loại Oxy: 18V (5,4%) và 28V (8,4%)

Hướng Dẫn
  • Tỷ lệ 1:1
  • 60ml màu nhuộm Chroma vĩnh cửu không Amonia + 60ml Oxy
Dung Lượng
1000ml