Oxy màu nhuộm không Amoniac

Oxy màu nhuộm không Amoniac

Thông tin

purity-oxy-cream
Lộng lẫy và nhẹ nhàng: Oxy Cream với thành phần Glycerin

– Khác với công thức của loại Oxy truyền thống, Oxy Purity được bổ sung thành phần glycerin tạo ra sản phẩm
ở dạng sữa, không mùi hóa chất và không bị kích ứng

Bao gồm các loại: 6V, 10V, 20V, 30V, 40V

Hướng Dẫn

Dùng để pha với thuốc nhuộm Perlacolor Purity theo tỷ lê phù hợp (1:1 hoăc 1:2) tùy theo kỹ thuật sử dụng.
Có thể nâng được từ 1 đến 3 tông màu.

Dung Lượng
250ml / 1000ml