Oxy dành cho màu nhuộm vĩnh cửu 6V

Oxy dành cho màu nhuộm vĩnh cửu 6V

Thông tin

Dùng để pha với thuốc nhuộm Perlacolor theo tỷ lệ phù hợp. Sản phẩm ở dạng kem nên dễ pha và dễ vào thuốc. Khi pha với tỷ lệ 1:1 đảm bảo mang lại hiệu quả tối đa, sâu màu và phủ bạc tốt. Khi nhuộm màu nâng tông siêu sáng nên pha với tỷ lệ 1:2.

Hướng Dẫn
  • Pha với thuốc nhuộm theo tỷ lệ 1:2 để làm tươi, mới lại màu nhuộm cũ.
  • Pha với bột tẩy theo tỷ lệ 1:3 (thêm dầu gội) để làm kỹ thuật nâng sáng.
Dung Lượng
250ml / 1000ml