Oxy dành cho màu nhuộm vĩnh cửu 40V

Oxy dành cho màu nhuộm vĩnh cửu 40V

Thông tin

Dùng để pha với thuốc nhuộm Perlacolor theo tỷ lệ phù hợp. Sản phẩm ở dạng kem nên dễ pha và dễ vào thuốc. Khi pha với tỷ lệ 1:1 đảm bảo mang lại hiệu quả tối đa, sâu màu và phủ bạc tốt. Khi nhuộm màu nâng tông siêu sáng nên pha với tỷ lệ 1:2.

Hướng Dẫn

– Pha với thuốc nhuộm để nâng sáng 3 tông hoặc 4/5 tông với màu siêu sáng.
– Pha với bột tẩy để nhuộm highlight (bằng tay).

Dung Lượng
1000ml / 250ml