Oxy dành cho màu nhuộm vĩnh cửu 30V

Oxy dành cho màu nhuộm vĩnh cửu 30V

Thông tin

Dùng để pha với thuốc nhuộm Perlacolor theo tỷ lệ phù hợp. Sản phẩm ở dạng kem nên dễ pha và dễ vào thuốc. Khi pha với tỷ lệ 1:1 đảm bảo mang lại hiệu quả tối đa, sâu màu và phủ bạc tốt. Khi nhuộm màu nâng tông siêu sáng nên pha với tỷ lệ 1:2.

Hướng Dẫn

– Pha với thuốc nhuộm để phủ bạc hoặc nâng sáng 2 tông.
– Pha với bột tẩy để nhuộm highlight (kỹ thuật giấy bạc) và balayages.

Dung Lượng
250ml / 1000ml