Oxy dành cho màu nhuộm vĩnh cửu 10V

Oxy dành cho màu nhuộm vĩnh cửu 10V

Thông tin

Dùng để pha với thuốc nhuộm Perlacolor theo tỷ lệ phù hợp. Sản phẩm ở dạng kem nên dễ pha và dễ vào thuốc. Khi pha với tỷ lệ 1:1 đảm bảo mang lại hiệu quả tối đa, sâu màu và phủ bạc tốt. Khi nhuộm màu nâng tông siêu sáng nên pha với tỷ lệ 1:2.

Hướng Dẫn

Pha với thuốc nhuộm theo tỷ lệ 1:2 để nhuộm tông trên tông.

Dung Lượng
250ml / 1000ml