Oil non Oil (Tinh dầu dưỡng ẩm và bảo vệ tóc)

Oil non Oil (Tinh dầu dưỡng ẩm và bảo vệ tóc)

Thông tin

Chăm sóc và dưỡng ẩm cho mái tóc.

 

Hướng Dẫn
Dung Lượng
200 ml