Mousse (Keo bọt tạo kiểu mềm/ cứng)

Mousse (Keo bọt tạo kiểu mềm/ cứng)

Thông tin

Keo bọt giữ nếp cho tất cả cácloại kiểu tóc. Keo bọt Performance là sản phẩm lý tưởng phục vụ cho tất cả các hình thức tạo kiểu tóc: chải, vào lô, sấy tạo kiểu, chải lược điện, vv .. Tạo độ phồng, độ mềm và độ bóng cho tóc, bảo vệ tóc khỏi các tác động của môi trường.

 

 

 

 

 

 

Hướng Dẫn
Dung Lượng
300 ml / 300 ml