Màu nhuộm Collagemix tăng cường ánh sắc

Màu nhuộm Collagemix tăng cường ánh sắc

Thông tin

col_pro_008col_pro_007

Màu nhuộm vĩnh cửu gia tăng ánh sắc cho Kem nhuộm Collage vĩnh cửu

  • Tăng cường ánh sắc chi Kem nhuộm Collage vĩnh cửu
  • Tạo hiệu quả màu tuyệt vời khi sử dụng trực tiếp
  • Trung hòa những ánh sắc không mong muốn.

 

Hướng Dẫn
  • Tỷ lệ: 1:1,5
  • 60ml Kem nhuộm Collagemix tăng cường ánh sắc + 90ml oxy
Dung Lượng
60ml