Mặt nạ Precious Nature dành cho tóc uốn & xoăn

Mặt nạ Precious Nature dành cho tóc uốn & xoăn

Thông tin

CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN

  • TINH CHẤT NHO
    Duy trì cân bằng độ ẩm tối ưu để “thuần hóa” các phần tóc xù trong khi gỡ rồi các phần tóc xoăn.
  • TINH DẦU OẢI HƯƠNG
    Tăng cường độ xoăn và sóng của từng lọn tóc mà không làm xẹp hay nặng tóc.

Sản phẩm chăm sóc không làm nặng tóc với tác động gỡ rối cho mái tóc, đồng thời cung cấp độ mềm mại và sáng bóng.

Hướng Dẫn

Thoa mặt nạ chống rối lên tóc, massage rồi xả sạch.

Dung Lượng
200ml / 500ml