Kem xả bổ sung Cashmere Keratin

Kem xả bổ sung Cashmere Keratin

Thông tin

Sản phẩm này chứa một loại
kem dưỡng không làm thay
đổi cấu trúc tự nhiên của
tóc, nhưng giúp cải thiện độ
đàn hồi và độ dai cho tóc
nhờ thành phần Cashmere
Keratin. Đây là sản phẩm
dành riêng cho tóc sau khi
sử dụng liệu trình bằng Dung
dịch Hs3 bổ sung Cashmere
Keratin.

Hướng Dẫn

Để sản phẩm hoạt động trên
tóc trong vài phút và xả lại,
sản phẩm sẽ cung cấp thêm
Cashmere Keratin mới, làm
tăng độ đàn hồi tự nhiên và
độ dai cho thân tóc.

Dung Lượng
200ml