Kem trợ nhuộm Oxy không Amoniac Color Wear 5/15 volume

Kem trợ nhuộm Oxy không Amoniac Color Wear 5/15 volume

Thông tin

activator-15vol 3

  • Sản phẩm Kem trợ nhuộm Oxy không Amoniac được dùng kết hợp với màu nhuộm Color Wear.
  • Với dạng kem mềm, giúp pha trộn dễ dàng và cho lên tóc, bảo vệ tóc mà vẫn đảm bảo độ sáng bóng tự nhiên.
Hướng Dẫn
  • Kết hợp với kem nhuộm Color Wear theo tỉ lệ 1:2 (1 màu + 2 trợ nhuộm) với nguyờn tắc pha cơ bản; tỉ lệ 1:1 với cụng thức phủ màu túc bạc 100%.
  • Trộn và chải đều lên tóc với thời gian chờ phụ thuộc vào mức độ cần nâng tone màu. Sau đó xả sạch với nước.
Dung Lượng
1000ml