Kem trợ nhuộm Oxy 10/20/30/40 vol

Kem trợ nhuộm Oxy 10/20/30/40 vol

Thông tin

pol_pl_alfaparf-oxido-20vol-6-90ml-11722_1

  • Dung dịch oxy trợ nhuộm 20 vol với công thức ổn định phù hợp cho nhiều cách pha chế.
  • Hỗ trợ kem nhuộm để cho ra màu như mong muốn.
Hướng Dẫn

Kết hợp với kem nhuộm theo tỷ lệ 1:1,5 rồi chải đều lên tóc với thời gian chờ phụ thuộc vào mức độ cần nâng tone màu. Sau đó xả sạch với nước.

Dung Lượng
1000ml