Kem tẩy Superlative

Kem tẩy Superlative

Thông tin

Kem tẩy màu với khả năng nâng sáng cao.
Kết cấu của hỗn hợp cho phép phát triển
các kỹ thuật tẩy nhanh chóng và an toàn,
ngay cả khi tẩy sát da đầu.

Hướng Dẫn

Tỉ lệ pha trộn 1:2

Dung Lượng
250gr