Kem nhuộm Collage vĩnh cửu

Kem nhuộm Collage vĩnh cửu

Thông tin

col_pro_002

Kem nhuộm collage vĩnh cửu có độ phủ bạc tuyệt đối trên mọi cấp độ màu.

Một công thức tăng cường độ mềm với hệ ánh sắc phong phú với 120 mã màu.

Hướng Dẫn
  • Tỷ lệ: 1 : 1,5
  • 60ml kem nhuộm Collage vĩnh cửu + 90ml oxy
Dung Lượng
60ml