Kem nhuộm Collage + vĩnh cửu sâu màu

Kem nhuộm Collage + vĩnh cửu sâu màu

Thông tin

col_pro_004col_pro_003

Kem nhuộm vĩnh cửu có khả năng phủ bạc tối đa và tăng cường ánh sắc highlight tuyệt đối.

  • Phát triển với công nghệ High Deposit Color (H.D.C) tăng cường khả năng bám của màu.
  • Sự kết hợp hoàn hảo của hợp chất Sunflohair TM cs khả năng tăng cường hạt màu và chức năng bảo vệ linh hoạt với hiệu quả dài lâu.
Hướng Dẫn
  • Tỷ lệ: 1:1,5
  • 60ml Kem nhuộm Collage+ vĩnh cửu sâu màu + 90ml oxy
Dung Lượng
60ml