Kem nhuộm Collage highlight trực tiếp

Kem nhuộm Collage highlight trực tiếp

Thông tin

col_pro_010col_pro_009

Kem nhuộm Collage highlight trực tiếp là một hệ thống màu độc nhất được hình thành bởi các phân tử màu với cường độ ánh sáng cao.

  • Hiệu quả màu sâu, đặc biệt.
  • Tạo highlight tương phản mạnh mẽ với tóc tự nhiên.
  • Tăng cường hiệu quả màu Collage.
  • Không chứa PPD.
Hướng Dẫn
  • Tỷ lệ: 1:1,5
  • 60ml Kem nhuộm Collage highlight trực tiếp + 90ml oxy
Dung Lượng
60ml