Gôm xịt Master tạo kiểu cứng

Gôm xịt Master tạo kiểu cứng

Thông tin

Tạo kiểu chuyên nghiệp mà không cần phải tác động thay đổi dáng tóc, giữ nếp mạnh mẽ.

  • Cố định nếp tóc mạnh mẽ.
  • Giữ độ ẩm cho tóc và bảo vệ tóc khỏi các tác nhân gậy hại từ bên ngoài.
  • Xóa nếp dễ dàng bằng lược.
Hướng Dẫn

Xịt cách xa tóc khoảng 30cm

Dung Lượng
500ml