Gel tạo kiểu cứng S4U Froz’N

Gel tạo kiểu cứng S4U Froz’N

Thông tin

[FrozeN] Gel tạo kiểu cứng

  • Nhựa thông đóng đá làm lạnh tóc. Giữ nếp tóc cứng và làm tăng tính sáng tạo khi tạo kiểu, giúp tạo ra kết quả phi thường.
  • Đảm bảo mái tóc giữ nếp hoàn hảo.

Độ giữ nếp: Siêu cứng với hiệu quả bóng.

Hướng Dẫn

Thoa sản phẩm trên tóc ẩm hoặc khô.

Dung Lượng
150ml