Bột tẩy trắng không bụi

Bột tẩy trắng không bụi

Thông tin

Một trong những dịch vụ phổ biến ở Salon là tẩy tóc: tẩy toàn bộ, highlight, mèches and balayages đòi hỏi phải có những sản phẩm đáng tin cậy.

Sản phẩm bột tẩy được phát triển giúp các Nhà tạo mẫu tóc đưa ra những giải pháp hữu hiệu đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Sản phẩm được pha với kem trợ nhuộm Oxy Cream.

Bột tẩy trắng không bụi có thể tẩy tóc nâng lên 6 tông.

Hướng Dẫn

Tỷ lệ pha 1:5 đến 1:2 tùy theo kỹ thuật sử dụng.

Dung Lượng
500g