Bột tẩy Performance đậm đặc

Bột tẩy Performance đậm đặc

Thông tin

Thuốc nhuộm tăng cường ánh sắc với công thức cân
bằng, không làm ảnh hưởng đến hiệu quả của màu
nhuộm được pha chung. Sản phẩm sử dụng các hệ
thống màu cho phép phát triển các ánh sắc không
giới hạn, kích thích sự sáng tạo của nhà tạo mẫu.
Bao gồm ánh sắc:
ĐỎ – VÀNG – XANH DƯƠNG – XANH LÁ – TÍM- HỒNG
Đặc tính:
– Dịu nhẹ với da đầu và tóc, bảo vệ cấu trúc tóc trong
khi vẫn mang lại các ánh sắc rực rỡ và sâu màu.
– Tóc bóng sáng, đầy sức sống.
– Màu bền và ổn định.
– Chứa nhiều thành phần chăm sóc, dưỡng tóc

Hướng Dẫn

Thuốc nhuộm tăng cường ánh sắc có thể được pha
cùng hỗn hợp Thuốc nhuộm Superlative + Kem oxy
trợ nhuộm Superlative hoặc thuốc nhuộm Farmagan
+ Kem oxy trợ nhuộm Performance. Thời gian chờ tùy
thuộc vào loại oxy: 10vol = 25 phút | 20vol = 35 phút
|30vol = 45 phút | 40vol = 55 phút.
Không nên sử dụng riêng.
Tỉ lệ pha trộn với Thuốc nhuộm Superlative có ammonia
và Thuốc nhuộm Farmagan có ammonia không vượt
quá 25% hỗn hợp.
Ví dụ: Thuốc nhuộm Superlative có amoniac 6/6 = 75gr
+ Thuốc nhuộm tăng cường ánh sắc ≤ 25gr.
Lưu ý: Kiểm tra liên tục trong thời gian chờ thuốc.

Dung Lượng
100ml