Bột tạo kiểu mờ cho tóc S4U VintagE

Bột tạo kiểu mờ cho tóc S4U VintagE

Thông tin

Sản phẩm bao phủ tóc với một tính chất mờ xuyên thấu.

  • Chúng giúp tăng độ phồng đồng thời tạo dáng cho tóc.
  • Nếu dùng trực tiếp vào chân tóc, chúng định hình sợi tóc đồng thời tăng thêm độ phồng cho tóc.

Độ giữ nếp: Trung bình với hiệu ứng rất mờ.

Hướng Dẫn

Lắc sản phẩm đều trên tóc khô và tiến hành tạo kiểu.

Dung Lượng
10g