OYSTER

Màu nhuộm không Ammoniac

Màu nhuộm không Ammoniac

Mặt nạ giữ màu cho tóc nhuộm

Mặt nạ giữ màu cho tóc nhuộm

Dầu gội giữ màu cho tóc nhuộm

Dầu gội giữ màu cho tóc nhuộm

Kem hấp phục hồi với tinh dầu mật ong dành cho tóc khô và hư tổn

Kem hấp phục hồi với tinh dầu mật ong dành cho tóc khô và hư tổn

Kem hấp phục hồi với tinh dầu Ô Liu dành cho tóc xoăn và rối

Kem hấp phục hồi với tinh dầu Ô Liu dành cho tóc xoăn và rối

Kem hấp phục hồi với tinh dầu quýt dành cho tóc hư tổn nặng

Kem hấp phục hồi với tinh dầu quýt dành cho tóc hư tổn nặng

Kem hấp dưỡng chất với tinh dầu dừa dành cho tóc nhuộm

Kem hấp dưỡng chất với tinh dầu dừa dành cho tóc nhuộm

Kem hấp dưỡng ẩm với tinh dầu táo xanh dành cho tóc thường

Kem hấp dưỡng ẩm với tinh dầu táo xanh dành cho tóc thường

Dầu gội phục hồi với tinh dầu mật ong dành cho tóc khô và hư tổn

Dầu gội phục hồi với tinh dầu mật ong dành cho tóc khô và hư tổn