Directa

Kem hấp màu vàng phục hồi tóc

Kem hấp màu vàng phục hồi tóc

Kem hấp màu tím phục hồi tóc

Kem hấp màu tím phục hồi tóc

Kem hấp màu đồng phục hồi tóc

Kem hấp màu đồng phục hồi tóc

Kem hấp màu Sô cô la phục hồi tóc

Kem hấp màu Sô cô la phục hồi tóc

Kem hấp màu nâu khói phục hồi tóc

Kem hấp màu nâu khói phục hồi tóc