Màu nhuộm và phụ trợ

Kem hấp màu vàng phục hồi tóc

Kem hấp màu vàng phục hồi tóc

Kem hấp màu tím phục hồi tóc

Kem hấp màu tím phục hồi tóc

Kem hấp màu đồng phục hồi tóc

Kem hấp màu đồng phục hồi tóc

Kem hấp màu Sô cô la phục hồi tóc

Kem hấp màu Sô cô la phục hồi tóc

Kem hấp màu nâu khói phục hồi tóc

Kem hấp màu nâu khói phục hồi tóc

Thuốc rửa màu nhuộm

Thuốc rửa màu nhuộm

Kem tẩy màu

Kem tẩy màu

Bột tẩy trắng không bụi

Bột tẩy trắng không bụi

Bột tẩy xanh không bụi

Bột tẩy xanh không bụi