LAKME SPAIN

Sáp mờ K.Style tạo kiểu tự nhiên

Sáp mờ K.Style tạo kiểu tự nhiên

Gôm xịt K.Style tạo kiểu dáng biển

Gôm xịt K.Style tạo kiểu dáng biển

Sáp mờ K.Style tạo kiểu cứng

Sáp mờ K.Style tạo kiểu cứng

Gel K.Style tạo kiểu cứng cho tóc xoăn

Gel K.Style tạo kiểu cứng cho tóc xoăn

Xịt K.Style tạo kiểu vừa tăng độ phồng

Xịt K.Style tạo kiểu vừa tăng độ phồng

Kem dưỡng K.Style tạo kiểu tự nhiên cho tóc xoăn

Kem dưỡng K.Style tạo kiểu tự nhiên cho tóc xoăn

Gôm xịt K.Style tạo kiểu cứng

Gôm xịt K.Style tạo kiểu cứng

Gôm xịt K.style tạo kiểu tự nhiên

Gôm xịt K.style tạo kiểu tự nhiên

Xịt chống nhiệt K.Style tạo kiểu vừa

Xịt chống nhiệt K.Style tạo kiểu vừa