LAKME SPAIN

Xịt dưỡng Teknia dành cho tóc thằng hoặc rối

Xịt dưỡng Teknia dành cho tóc thằng hoặc rối

Dầu gội Teknia dành cho tóc thằng hoặc rối

Dầu gội Teknia dành cho tóc thằng hoặc rối

Dầu gội Teknia sạch sâu loại bỏ chất bẩn trên tóc

Dầu gội Teknia sạch sâu loại bỏ chất bẩn trên tóc

Dầu gội Teknia hàng ngày cho tóc thường không chứa sulfate

Dầu gội Teknia hàng ngày cho tóc thường không chứa sulfate

Kem hấp Teknia tăng cường độ phồng cho tóc mỏng

Kem hấp Teknia tăng cường độ phồng cho tóc mỏng

Dầu gội Teknia tăng cường độ phồng cho tóc mỏng

Dầu gội Teknia tăng cường độ phồng cho tóc mỏng

Tinh dầu K.Therapy phục hồi tóc khô và hư tổn

Tinh dầu K.Therapy phục hồi tóc khô và hư tổn

Kem hấp Teknia phục hồi tóc khô và hư tổn

Kem hấp Teknia phục hồi tóc khô và hư tổn

Dầu xả Teknia phục hồi tóc khô và hư tổn

Dầu xả Teknia phục hồi tóc khô và hư tổn