LAKME SPAIN

Dầu gội Teknia dưỡng màu cho tóc nhuộm màu đồng

Dầu gội Teknia dưỡng màu cho tóc nhuộm màu đồng

Kem hấp Teknia dưỡng màu cho tóc nhuộm đỏ

Kem hấp Teknia dưỡng màu cho tóc nhuộm đỏ

Dầu gội Teknia dưỡng màu cho tóc nhuộm đỏ

Dầu gội Teknia dưỡng màu cho tóc nhuộm đỏ

Tinh dầu Teknia bảo vệ tóc khỏi tác hại của mặt trời

Tinh dầu Teknia bảo vệ tóc khỏi tác hại của mặt trời

Xịt dưỡng Teknia  bảo vệ tóc khỏi tác hại của mặt trời

Xịt dưỡng Teknia bảo vệ tóc khỏi tác hại của mặt trời

Kem hấp Teknia  bảo vệ tóc khỏi tác hại của mặt trời

Kem hấp Teknia bảo vệ tóc khỏi tác hại của mặt trời

Dầu gội Teknia  bảo vệ tóc khỏi tác hại của mặt trời

Dầu gội Teknia bảo vệ tóc khỏi tác hại của mặt trời

Kem hấp Teknia dành cho tóc thằng hoặc rối

Kem hấp Teknia dành cho tóc thằng hoặc rối

Tinh dầu Teknia dành cho tóc thằng hoặc rối

Tinh dầu Teknia dành cho tóc thằng hoặc rối