LAKME SPAIN

Mặt nạ REFRESH CORAL dưỡng màu cho tóc nhuộm màu đỏ

Mặt nạ REFRESH CORAL dưỡng màu cho tóc nhuộm màu đỏ

Dầu gội REFRESH CORAL dưỡng màu cho tóc nhuộm màu đỏ

Dầu gội REFRESH CORAL dưỡng màu cho tóc nhuộm màu đỏ

Tinh dầu FULL DEFENSE bảo vệ tóc khỏi tác hại mặt trời

Tinh dầu FULL DEFENSE bảo vệ tóc khỏi tác hại mặt trời

Xịt dưỡng FULL DEFENSE bảo vệ tóc khỏi tác hại của mặt trời

Xịt dưỡng FULL DEFENSE bảo vệ tóc khỏi tác hại của mặt trời

Kem hấp FULL DEFENSE bảo vệ tóc khỏi tác hại của mặt trời

Kem hấp FULL DEFENSE bảo vệ tóc khỏi tác hại của mặt trời

Dầu gội FULL DEFENSE bảo vệ tóc khỏi tác hại của mặt trời

Dầu gội FULL DEFENSE bảo vệ tóc khỏi tác hại của mặt trời

Kem hấp FRIZZ CONTROL chống rối cho tóc thẳng và xoăn

Kem hấp FRIZZ CONTROL chống rối cho tóc thẳng và xoăn

Xịt dưỡng FRIZZ CONTROL chống nhiệt khi là tóc

Xịt dưỡng FRIZZ CONTROL chống nhiệt khi là tóc

Kem dưỡng FRIZZ CONTROL chống rối cho tóc thẳng và xoăn

Kem dưỡng FRIZZ CONTROL chống rối cho tóc thẳng và xoăn