LAKME SPAIN

Thuốc uốn Master

Thuốc uốn Master

Thuốc ép K-Straight Ionic

Thuốc ép K-Straight Ionic

Thuốc duỗi K-Straight

Thuốc duỗi K-Straight

Thuốc uốn K.Wave

Thuốc uốn K.Wave

Oxy trợ nhuộm Chroma không Amonia

Oxy trợ nhuộm Chroma không Amonia

Màu nhuộm Chroma vĩnh cửu không Amonia

Màu nhuộm Chroma vĩnh cửu không Amonia

Kem triệt ánh sắc K.blonde chứa hạt màu bạc và ngọc trai

Kem triệt ánh sắc K.blonde chứa hạt màu bạc và ngọc trai

Bột tẩy K.Blonde đậm đặc

Bột tẩy K.Blonde đậm đặc

Màu nhuộm Gloss bán vĩnh cửu tông trên tông

Màu nhuộm Gloss bán vĩnh cửu tông trên tông