K.Blonde

Kem triệt ánh sắc K.blonde chứa hạt màu bạc và ngọc trai

Kem triệt ánh sắc K.blonde chứa hạt màu bạc và ngọc trai

Bột tẩy K.Blonde đậm đặc

Bột tẩy K.Blonde đậm đặc