Collage

Oxy trợ nhuộm Collage 1000ml

Oxy trợ nhuộm Collage 1000ml

Kem nhuộm Collage highlight trực tiếp

Kem nhuộm Collage highlight trực tiếp

Màu nhuộm Collageclair nâng sáng đến 5 cấp độ

Màu nhuộm Collageclair nâng sáng đến 5 cấp độ

Màu nhuộm Collagemix tăng cường ánh sắc

Màu nhuộm Collagemix tăng cường ánh sắc

Kem nhuộm Collage + vĩnh cửu sâu màu

Kem nhuộm Collage + vĩnh cửu sâu màu

Kem nhuộm Collage vĩnh cửu

Kem nhuộm Collage vĩnh cửu