LAKME SPAIN

Kem hấp Teknia dưỡng màu cho tóc nhuộm vàng

Kem hấp Teknia dưỡng màu cho tóc nhuộm vàng

Dầu gội Teknia dưỡng màu cho tóc nhuộm màu vàng

Dầu gội Teknia dưỡng màu cho tóc nhuộm màu vàng

Kem hấp Teknia dưỡng màu cho tóc nhuộm màu tím

Kem hấp Teknia dưỡng màu cho tóc nhuộm màu tím

Dầu gội Teknia dưỡng màu cho tóc nhuộm màu tím

Dầu gội Teknia dưỡng màu cho tóc nhuộm màu tím

Kem hấp Teknia dưỡng màu cho tóc nhuộm nâu

Kem hấp Teknia dưỡng màu cho tóc nhuộm nâu

Dầu gội Teknia dưỡng màu cho tóc nhuộm màu nâu

Dầu gội Teknia dưỡng màu cho tóc nhuộm màu nâu

Kem hấp Teknia giữ bóng cho mái tóc rất sáng hoặc bạc

Kem hấp Teknia giữ bóng cho mái tóc rất sáng hoặc bạc

Dầu gội Teknia giữ bóng cho tóc rất sáng hoặc bạc

Dầu gội Teknia giữ bóng cho tóc rất sáng hoặc bạc

Kem hấp Teknia dưỡng màu cho tóc nhuộm đồng

Kem hấp Teknia dưỡng màu cho tóc nhuộm đồng