Tạo kiểu

Oil non Oil (Tinh dầu dưỡng ẩm và bảo vệ tóc)

Oil non Oil (Tinh dầu dưỡng ẩm và bảo vệ tóc)

Crystal Hair (Tinh dầu dưỡng bóng)

Crystal Hair (Tinh dầu dưỡng bóng)

Final Glossy (Gel bóng dành cho tóc xoăn, uốn)

Final Glossy (Gel bóng dành cho tóc xoăn, uốn)

Mousse (Keo bọt tạo kiểu mềm/ cứng)

Mousse (Keo bọt tạo kiểu mềm/ cứng)

Glossy Wax (Sáp tạo kiểu bóng)

Glossy Wax (Sáp tạo kiểu bóng)

Bioactive Styling (Sáp tạo kiểu [mờ-sợi-bóng-chứa gốc nước Bioactive Styling)

Bioactive Styling (Sáp tạo kiểu [mờ-sợi-bóng-chứa gốc nước Bioactive Styling)

Fixton Supreme (Gôm xịt tạo kiểu vừa/cứng không gas)

Fixton Supreme (Gôm xịt tạo kiểu vừa/cứng không gas)

Fixton Supreme (Gôm xịt tạo kiểu vừa/cứng)

Fixton Supreme (Gôm xịt tạo kiểu vừa/cứng)

Strong Wave Mousse (Keo bọt tạo kiểu cứng)

Strong Wave Mousse (Keo bọt tạo kiểu cứng)