Màu Nhuộm và phụ trợ

Bột tẩy xanh Performance khử vàng không Ammonia

Bột tẩy xanh Performance khử vàng không Ammonia

Bột tẩy Performance đậm đặc

Bột tẩy Performance đậm đặc

Bộ tẩy PERFORMACE đậm đặc

Bộ tẩy PERFORMACE đậm đặc

Kem PERFORMACE triệt ánh sắc

Kem PERFORMACE triệt ánh sắc

Thuốc nhuộm trực tiếp Superlative

Thuốc nhuộm trực tiếp Superlative

Kem oxy trợ nhuộm Superlative

Kem oxy trợ nhuộm Superlative

Kem tẩy Superlative

Kem tẩy Superlative

Thuốc nhuộm vĩnh cửu Superlative không Ammonia

Thuốc nhuộm vĩnh cửu Superlative không Ammonia

Thuốc nhuộm vĩnh cửu Superlative

Thuốc nhuộm vĩnh cửu Superlative