Chăm sóc

Hard Hair Spray (Gôm xịt tạo kiểu cứng với provitamin B5)

Hard Hair Spray (Gôm xịt tạo kiểu cứng với provitamin B5)

Argan Grease (Xịt dưỡng bóng với tinh dầu Argan)

Argan Grease (Xịt dưỡng bóng với tinh dầu Argan)

HYDRA Elixir (Kem dưỡng ẩm tăng cường cho tóc khô)

HYDRA Elixir (Kem dưỡng ẩm tăng cường cho tóc khô)

HYDRA Mk (Mặt nạ dưỡng ẩm cho tóc khô)

HYDRA Mk (Mặt nạ dưỡng ẩm cho tóc khô)

HYDRA Sh (Dầu gội dưỡng ẩm cho tóc khô)

HYDRA Sh (Dầu gội dưỡng ẩm cho tóc khô)

REPAIR Amp (Tinh chất bù khoáng phục hồi tóc hư tổn)

REPAIR Amp (Tinh chất bù khoáng phục hồi tóc hư tổn)

REPAIR Elixir (Kem dưỡng tăng cường phục hồi tóc hư tổn )

REPAIR Elixir (Kem dưỡng tăng cường phục hồi tóc hư tổn )

REPAIR Sp (Xịt khoáng phục hồi tóc hư tổn)

REPAIR Sp (Xịt khoáng phục hồi tóc hư tổn)