Styling

Gôm xịt style stories tạo kiểu rất cứng 500ml

Gôm xịt style stories tạo kiểu rất cứng 500ml

Keo bọt Style Stories tạo kiểu tự nhiên 250ml

Keo bọt Style Stories tạo kiểu tự nhiên 250ml

Xịt dưỡng Style Stories chống nhiệt bảo vệ tóc 200ml

Xịt dưỡng Style Stories chống nhiệt bảo vệ tóc 200ml

Gel Style Stories tạo kiểu rất cứng 150ml

Gel Style Stories tạo kiểu rất cứng 150ml

Kem dưỡng Style Stories cho tóc xoăn 100ml

Kem dưỡng Style Stories cho tóc xoăn 100ml

Sáp mờ Style Stories tạo kiểu cứng 100ml

Sáp mờ Style Stories tạo kiểu cứng 100ml

Bột tạo kiểu mờ cho tóc S4U VintagE

Bột tạo kiểu mờ cho tóc S4U VintagE

Gel tạo kiểu tóc phồng S4U Tx’T

Gel tạo kiểu tóc phồng S4U Tx’T

Kem làm mượt và bóng cho tóc uốn S4U Twist’R

Kem làm mượt và bóng cho tóc uốn S4U Twist’R