Màu nhuộm và phụ trợ

Kem trợ nhuộm Oxy Thermae Spa 18 vol 1000ml

Kem trợ nhuộm Oxy Thermae Spa 18 vol 1000ml

Thuốc nhuộm dưỡng chất Thermae Spa không Ammonia

Thuốc nhuộm dưỡng chất Thermae Spa không Ammonia

Kem trợ nhuộm Oxy không Amoniac Color Wear 5/15 volume

Kem trợ nhuộm Oxy không Amoniac Color Wear 5/15 volume

Màu nhuộm tóc Color Wear không Amoniac

Màu nhuộm tóc Color Wear không Amoniac

Kem trợ nhuộm Oxy 10/20/30/40 vol

Kem trợ nhuộm Oxy 10/20/30/40 vol

Sản phẩm hỗ trợ phục hồi và dưỡng tóc trong quá trình nhuộm  NUTRI CARE BOOSTER

Sản phẩm hỗ trợ phục hồi và dưỡng tóc trong quá trình nhuộm NUTRI CARE BOOSTER

Sản phẩm hỗ trợ phục hồi và dưỡng tóc trong quá trình nhuộm MIDOLLO  CARE BOOSTER

Sản phẩm hỗ trợ phục hồi và dưỡng tóc trong quá trình nhuộm MIDOLLO CARE BOOSTER

Màu nhuộm Highlight Evolution Contrasti

Màu nhuộm Highlight Evolution Contrasti

Màu nhuộm vĩnh cửu Evolution of the color Cube

Màu nhuộm vĩnh cửu Evolution of the color Cube