Màu nhuộm và phụ trợ

Bột tẩy màu tóc SUPERMECHES + FAST

Bột tẩy màu tóc SUPERMECHES + FAST

Bột tẩy màu tóc Equipment Supermeches High Lift

Bột tẩy màu tóc Equipment Supermeches High Lift

Thuốc lau màu trên da Equipment

Thuốc lau màu trên da Equipment

Bột tẩy màu tóc Equipment Supermeches + không Ammonia

Bột tẩy màu tóc Equipment Supermeches + không Ammonia

Bột tẩy màu tóc Equipment Supermeches +

Bột tẩy màu tóc Equipment Supermeches +

Dầu xả Thermae Spa Mineralis thư giãn sau khi nhuộm

Dầu xả Thermae Spa Mineralis thư giãn sau khi nhuộm

Dầu gội Thermae Spa Suvitas thư giãn sau khi nhuộm

Dầu gội Thermae Spa Suvitas thư giãn sau khi nhuộm

Tinh dầu Thermae Spa tạo sự thư giãn cho da đầu trước khi nhuộm

Tinh dầu Thermae Spa tạo sự thư giãn cho da đầu trước khi nhuộm

Kem trợ nhuộm Oxy Thermae Spa 32 vol 1000ml

Kem trợ nhuộm Oxy Thermae Spa 32 vol 1000ml