Care

Sản phẩm cân bằng PH và cấu trúc tóc khi làm hóa chất  250ml

Sản phẩm cân bằng PH và cấu trúc tóc khi làm hóa chất 250ml

Huyết thanh chống kích ứng da đầu  13ml x 12 ống

Huyết thanh chống kích ứng da đầu 13ml x 12 ống

Nước hoa SDL cho tóc và cơ thể 2018 50 ml

Nước hoa SDL cho tóc và cơ thể 2018 50 ml

Xịt dưỡng bóng SDL cho mọi loại tóc 2018 125ml

Xịt dưỡng bóng SDL cho mọi loại tóc 2018 125ml

Tinh dầu SDL mềm mượt cho mọi loại tóc 2018 45ml

Tinh dầu SDL mềm mượt cho mọi loại tóc 2018 45ml

Tinh dầu SDL bóng mượt cho mọi loại tóc 2018 50 ml

Tinh dầu SDL bóng mượt cho mọi loại tóc 2018 50 ml

Tinh chất SDL chăm sóc mọi loại tóc 2018 12x13ml

Tinh chất SDL chăm sóc mọi loại tóc 2018 12x13ml

Huyết thanh SDL chăm sóc cho mọi loại tóc 2018 12x13ml

Huyết thanh SDL chăm sóc cho mọi loại tóc 2018 12x13ml

Mặt nạ bùn Sublime thải độc cho tóc và da đầu 2018 500ml

Mặt nạ bùn Sublime thải độc cho tóc và da đầu 2018 500ml