Care

Dầu gội phục hồi tóc hư tổn

Dầu gội phục hồi tóc hư tổn

Kem chống dính màu trên da

Kem chống dính màu trên da

Tinh dầu bảo vệ tóc và da đầu

Tinh dầu bảo vệ tóc và da đầu

Mặt nạ giữ màu cho tóc nhuộm

Mặt nạ giữ màu cho tóc nhuộm

Dầu gội giữ màu cho tóc nhuộm

Dầu gội giữ màu cho tóc nhuộm

Kem hấp phục hồi với tinh dầu mật ong dành cho tóc khô và hư tổn

Kem hấp phục hồi với tinh dầu mật ong dành cho tóc khô và hư tổn

Kem hấp phục hồi với tinh dầu Ô Liu dành cho tóc xoăn và rối

Kem hấp phục hồi với tinh dầu Ô Liu dành cho tóc xoăn và rối

Kem hấp phục hồi với tinh dầu quýt dành cho tóc hư tổn nặng

Kem hấp phục hồi với tinh dầu quýt dành cho tóc hư tổn nặng

Kem hấp dưỡng chất với tinh dầu dừa dành cho tóc nhuộm

Kem hấp dưỡng chất với tinh dầu dừa dành cho tóc nhuộm